Schwabe Bratislava


Schwabe Bratislava, s.r.o. zastupuje na slovenskom trhu lieky Sinupret, Bronchipret, Kaloba, Amersan, Dentinox N Gel

Domov
Odborná verejnosť
Aktuality
Kontakt
Napíšte nám

Canephron ®Canephron je tradičný rastlinný liek.

Užíva sa tradične na podpornú liečbu a doplnenie špecifických opatrení v prípade miernych zápalových ochorení močových ciest a na výplachy močových ciest ako prevencia usadzovania obličkového piesku.

Canephron je tradičný rastlinný liek určený na indikácie založené výhradne na jeho dlhodobom používaní.

Popis

Canephron je tradičný rastlinný liek.

Užíva sa tradične na podpornú liečbu a doplnenie špecifických opatrení v prípade miernych zápalových ochorení močových ciest a na výplachy močových ciest ako prevencia usadzovania obličkového piesku.

Canephron je tradičný rastlinný liek určený na indikácie založené výhradne na jeho dlhodobom používaní.


Dávkovanie

Vždy užívajte Canephron presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Vek

Jednotlivá dávka

3-krát denne

Celková denná dávka

Deti od 6 do 11 rokov

1 obalená tableta

3 obalené tablety

Mladiství od 12 rokov a dospelí

2 obalené tablety

6 obalených tabliet


Tablety sa majú užiť nerozhryzené a zapiť s trochou tekutiny.
Pre optimálny účinok sa odporúča počas liečby Canephronom výdatný príjem tekutín.

 

Dĺžka liečby

Tradičná dĺžka liečby je 3 až 6 mesiacov. Ak symptómy pretrvávajú počas používania lieku, poraďte sa so svojim lekárom. Ak si myslíte, že liek Canephron účinkuje veľmi silno alebo slabo, porozprávajte sa s Vašim lekárom alebo lekárnikom.

 

Ak užijete viac lieku Canephron ako máte

Nebol hlásený žiaden prípad predávkovania.

 

Ak zabudnete užiť Canephron

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Príbalová informácia

PRÍLOHA Č. 3 K ROZHODNUTIU O REGISTRÁCII, EV. Č. 2108/08257

 

 

 

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

 

Canephron®

obalené tablety


Centaurium erythraea Rafn, herba; Levisticum officinale Koch, radix;

Rosmarinus officinalis L., folium

 


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.

Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Canephron obalené tablety pozorne, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
  • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
  • Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia po 7 dňoch, musíte kontaktovať lekára.
  • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 

V tejto písomnej informácii pre používateľov:

1. Čo je Canephron a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Canephron

3. Ako užívať Canephron

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Canephron

6. Ďalšie informácie

 

 

1. ČO JE CANEPHRON A NA ČO SA POUŽÍVA

 

Canephron je tradičný rastlinný liek.

 

Užíva sa tradične na podpornú liečbu a doplnenie špecifických opatrení v prípade miernych zápalových ochorení močových ciest a na výplachy močových ciest ako prevencia usadzovania obličkového piesku.

Canephron je tradičný rastlinný liek určený na indikácie založené výhradne na jeho dlhodobom používaní.2. SKÔR AKO UŽIJETE CANEPHRON

 

Nepoužívajte Canephron

- keď ste alergický (precitlivený) na vňať zemežlče, koreň ligurčeka, listy rozmarínu, na rastliny   

  čeľade horcovité, zelerovité, hluchavkovité alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Canephronu

 

- ak trpíte na peptické vredy (ide o typ vredu žalúdka alebo dvanástnika)

 

- ak máte zhoršenú funkciu obličiek, v prípade zápalových ochorení obličiek je nutné

  konzultácia s lekárom.

 

- ak máte opuch pre nadbytočné zadržiavanie vody v tele a zníženú funkciu srdca alebo obličiek.

 

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku Canephron

-       pri výskyte krvi v moči, poruchách močenia a akútnej retencii moču (náhla neschopnosť vyprázdnenia) kontaktujte ihneď lekára.


Liek sa nemá podávať deťom mladším ako 6 rokov.

 

Užívanie iných liekov

Interakcie s inými liekmi nie sú doposiaľ známe.

 

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 

Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

 

Vzhľadom na to, že nie sú dostupné skúsenosti s  liečbou počas tehotenstva a laktácie, liek sa nemá podávať tehotným a dojčiacim ženám.

 

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Liek nemá vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

 

Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku Canephron obalené tablety

Tento liek obsahuje glukózu, sacharózu a laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

 

 

3. AKO UŽÍVAŤ CANEPHRON


Vždy užívajte Canephron presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Vek

Jednotlivá dávka

3-krát denne

Celková denná dávka

Deti od 6 do 11 rokov

1 obalená tableta

3 obalené tablety

Mladiství od 12 rokov a dospelí

2 obalené tablety

6 obalených tabliet


Tablety sa majú užiť nerozhryzené a zapiť s trochou tekutiny. Pre optimálny účinok sa odporúča počas liečby Canephronom výdatný príjem tekutín.


Dĺžka liečby

Tradičná dĺžka liečby je 3 až 6 mesiacov. Ak symptómy pretrvávajú počas používania lieku, poraďte sa so svojim lekárom.

 

Ak si myslíte, že liek Canephron účinkuje veľmi silno alebo slabo, porozprávajte sa s Vašim lekárom alebo lekárnikom.

 

Ak užijete viac lieku Canephron ako máte

Nebol hlásený žiaden prípad predávkovania.

 

Ak zabudnete užiť Canephron

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

 

 

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

 

Tak ako všetky lieky, aj Canephron môže  spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

 

Vedľajšie účinky, ktoré sú časté (môžu sa prejaviť u viac ako 1 zo 100 pacientov):

nevoľnosť, zvracanie, hnačka

 

Vedľajšie účinky, ktoré sú menej časté (môžu sa prejaviť u menej ako 1 zo 100 pacientov):

 alergické kožné reakcie

 

Pokiaľ sa u Vás vyskytnú tieto alebo iné nežiaduce účinky, prestaňte ihneď s užívaním lieku Canephron a oznámte to svojmu lekárovi.

 

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 

 

5. AKO UCH


Prílohy